Hitta till oss

Länkarna nedan leder till institutionens huvudwebbplats Svefler.

Gatuadress

Adresser, telefon, fax och e-post

Vi har olika adresser för besök, post och fakturor.

Karta över Campus Frescati

Kartor

Kartor över campus.

Symbolisk bild av en rullstol. Illustration: werg, MostPhotos

Tillgänglighet

Här hittar du information om tillgänglighet, trapphus och hissar.

Klocka med himmel och träd i bakgrunden. Clock with sky and trees in the background.

Öppettider

Vi har öppet måndag–torsdag kl. 8–16. Studentexpeditioner och studievägledare har särskilda telefon- och besökstider.

Lokaler

Institutionen för svenska och flerspråkighets studentexpeditioner finns på plan 5–6, och våra medarbetares arbetsrum finns på plan 3–6 och 8 i hus D (Södra huset) samt ovanför Universitetsbiblioteket på plan 6 (doktorander).

HusD

Kontakt Centret

Besöksadress
Hus D, plan 3–4
Universitetsvägen 10 D
Södra huset
Frescati

Kommunikationer
Se Hitta till oss.

Postadress
Inst. för svenska och flerspråkighet
Centrum för tvåspråkighetsforskning
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post.

Fax: 08-15 85 33

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post.

Öppettider
Se Öppettider.

Hitta till oss/Find us
Hitta till oss/Find us

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)