Start/Nordand 11

Nordiska flaggorna

NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk

Konferensen arrangeras den 13–15 juni 2013 vid Stockholms universitet i samarbete mellan:

Nu finns det filmer från plenarföreläsningarna och panelsamtalet

Vad handlade konferensen om?

Konferensen behandlade  forskning kring inlärning, utveckling och bruk av, samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på olika nivåer i den nordiska kontexten.

Perspektiven var (men naturligtvis inte begränsade till) språkstrukturella, kognitiva, psykolingvistiska, neurolingvistiska, sociolingvistiska, sociokulturella, språkpolitiska, skol- och utbildningsorienterade, didaktiska, metodologiska (m.m.), samt kunde röra alla lingvistiska nivåer och fenomen, såsom fonetik/fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, pragmatik, muntlig och skriftlig diskurs, social praktik, litteracitet (etc.).

Nordand 11

Kontakt

Det är olika e-postadresser beroende på vad det gäller.

Tack till våra bidragsgivare

Logotyper bidragsgivare

Clara Lachmanns fond, Letterstedtska föreningen, Stockholms stad, Svenska Akademien, Svensk-danska kulturfonden, Vetenskapsrådet.

Ledande forskningsområde vid Stockholms universitet

Andraspråk och tvåspråkighet

Leading research area at Stockholm University

Bilingualism and Second Language Acquisition

Niclas Abrahamsson

Understanding talented second language speakers

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!