Start/Nordand 11

Nordiska flaggorna

NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk

Konferensen arrangeras den 13–15 juni 2013 vid Stockholms universitet i samarbete mellan:

Nu finns det filmer från plenarföreläsningarna och panelsamtalet

Vad handlade konferensen om?

Konferensen behandlade  forskning kring inlärning, utveckling och bruk av, samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på olika nivåer i den nordiska kontexten.

Perspektiven var (men naturligtvis inte begränsade till) språkstrukturella, kognitiva, psykolingvistiska, neurolingvistiska, sociolingvistiska, sociokulturella, språkpolitiska, skol- och utbildningsorienterade, didaktiska, metodologiska (m.m.), samt kunde röra alla lingvistiska nivåer och fenomen, såsom fonetik/fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, pragmatik, muntlig och skriftlig diskurs, social praktik, litteracitet (etc.).

Nordand 11

Kontakt

Det är olika e-postadresser beroende på vad det gäller.

Tack till våra bidragsgivare

Logotyper bidragsgivare

Clara Lachmanns fond, Letterstedtska föreningen, Stockholms stad, Svenska Akademien, Svensk-danska kulturfonden, Vetenskapsrådet.

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!