Plenarfilm: Prof. Frans Gregersen (youtube)

Variation som NORDANDens svingfjer. Om variationslingvistik, makrosociolingvistik og dansk som fremmed- og andetsprog

Prof. Frans Gregersen

Københavns universitet

Frans Gregersen
Frans Gregersen
 

En bestemt del af sociolingvistikken som regner sine aner tilbage til Labov kaldes variationslingvistik. Variation inden for et sprog anses for at have social betydning og denne betydning spiller en rolle for et sprogs forandringer. Variation mellem sprog må kunne behandles på samme måde selv om dette tema normalt behandles af makrosociolingvistikken. Og undervejs kommer selve sprogbegrebet til debat.

Endelig må brugen af et sprog som et andet- eller fremmedsprog resultere i varianter som tildeles social betydning i sprogsamfundet på samme måde som dem der opstår blandt førstesprogstalere. På den måde kunne variationslingvistikken måske blive svingfjeren i en beskæftigelse med dansk som fremmed- og andetsprog?