Plenarföredrag

Anne Pitkänen-Huhta

PLENAR 1: torsdag 13/6

Prof. Anne Pitkänen-Huhta, University of Jyväskylä: First, second, foreign languages – or linguistic resources for multilingual practices?

PLENAR 2: torsdag 13/6

Prof. Tim McNamara, The University of Melbourne: Language in professional contexts: Who defines the construct?

Kris Van den Branden

PLENAR 3: fredag 14/6

Prof. Kris Van den Branden, Catholic University of Leuven: How would you like your spaghetti? The long and winding roads of second and foreign language learning

Marianne Gullberg

PLENAR 4: fredag 14/6

Prof. Marianne Gullberg, Lunds universitet: Är vuxna dåliga språkinlärare? Språkinlärning vid första kontakten med ett nytt språk

Frans Gregersen

PLENAR 5: lördag 15/6

Prof. Frans Gregersen, Københavns universitet: Variation som NORDANDens svingfjer. Om variationslingvistik, makrosociolingvistik og dansk som fremmed- og andetsprog

Nordand 11

Kontakt

Det är olika e-postadresser beroende på vad det gäller.

Tack till våra bidragsgivare

Logotyper bidragsgivare

Clara Lachmanns fond, Letterstedtska föreningen, Stockholms stad, Svenska Akademien, Svensk-danska kulturfonden, Vetenskapsrådet.

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!