Film språkpolitiskt panelsamtal Nordand 11 (youtube)

Samhälle, språkpolitik och andraspråksforskning – tillbakablick och framtidsspekulationer från ett Sverigeperspektiv

De tre i panelen.
Lena Ekberg, Kenneth Hyltenstam, Inger Lindberg. Foto: ?, 2 x Eva Dalin
 
  • Lena Ekberg, professor i nordiska språk, och tidigare chef för svenska Språkrådet. Hon är verskam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Lena Ekbergs hemsida (öppnas i nytt fönster).
     
  • Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighetsforskning och bl.a. grundare av Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet där han också är verksam. Kenneth Hyltenstams hemsida.
     
  • Inger Lindberg, professor i tvåspråkighetsforskning med inriktning mot andraspråksinlärning, och tidigare bl.a. föreståndare för Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet. Hon är nu verksam vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet. Inger Lindbergs hemsida.
Olle Josephson. Foto: Johan Bergling
Olle Josephson. Foto: Johan Bergling
 

Diskussionen kommer att ledas av ytterligare en central person inom svensk språkpolitisk debatt, Olle Josephson, professor i nordiska språk. Han har tidigare varit redaktör för tidskriften Språkvård och föreståndare/chef för Svenska språknämnden/Språkrådet, och är nu verksam vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. nordiska språk). Publiken inbjuds naturligtvis att delta i samtalet. Olle Josephsons hemsida.