Vill du komma i kontakt med NORDAND 11? Välj då rätt e-postadress:

Abstract

E-posta abstract:
nordand11@mondo.su.se

 

Information/frågor om praktiska ting

Registrering, betalning, mat, resor, boende, tekniska hjälpmedel etc.:
nordandreg@konf.su.se

 

Information/frågor om konferensens vetenskapliga organisation och innehåll

Abstract, antagning, plenartalarna, programmet etc.:
christina.hedman@isd.su.se

 

Vi önskar alla hjärtligt välkomna till Stockholm i juni 2013!

Den lokala organisationskommittén:

  • Niclas Abrahamsson, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Natalia Ganuza, Centrum för tvåspråkighetsforskning
  • Christina Hedman, Institutionen för språkdidaktik
  • Ulrika Magnusson, Institutionen för språkdidaktik
  • Gunlög Sundberg, Institutionen för svenska och flerspråkighet (f.d. nordiska språk)