Abstracts Nordand 11 (607 Kb)

Program

Observera att det inte går att skicka in abstract längre. Vi tackar för de bidrag som har kommit in.

Du som har skickat in abstract – glöm inte att också anmäla att du vill delta i konferensen. Observera att du inte är automatiskt anmäld till konferensen även om du ska hålla föredrag. Anmälan sker separat.
Anmälan, avgifter & betalning

 

Bedömning och besked

Varje inkommet abtsract har bedömts av 2–4 bedömare (forskare) från de nordiska länderna.