Forskning

Stick no bills. Non affiggere

Ledande forskningsområde – Andraspråk och tvåspråkighet

Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har Andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet har fått en egen sajt under Centrets webbplats:
Flerspråkighetslaboratoriet

HumFak:s forskarskola

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

Linus Salö. Foto: Pia Nordin

Erik Wellanders pris till Linus Salö

Linus Salö har tilldelats Erik Wellanders för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang. Priset delas årligen ut på Språkrådes konferens Språkrådsdagen.

multitimglas Foto: Belish, MostPhotos

Språket påverkar tidsuppfattningen

Kan det språk vi talar påverka hur vi uppfattar världen? Frågan har länge varit död inom vetenskapen. Men nu har forskarna genom sinnrika experiment kunnat visa hur den här påverkan kan se ut. Frågan är vilken betydelse det har. Bland annat har Manne Bylund, professor i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, tillsammans med en kollega* undersökt hur tidsuppfattningen påverkas av vilket språk man talar.

Turkiets flagga och en massa pratbubblor bakom. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Emanuel Bylund

Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid

Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”

Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra

Emanuel Bylund

Markus var flerspråkig redan i magen

Ett land, flera språk. Emanuel Bylund och Marcelyn Oostendorp pratar afrikaans och svenska med nyfödde Markus. De försöker vara konsekventa eftersom de tror att det ska gynna sonens språkutveckling, även om han kanske börjar tala litet senare

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek