Forskning

  Ledande forskningsområde – andraspråk och tvåspråkighet

  Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

  Flerspråkighetslaboratoriet

  Flerspråkighetslaboratoriet har fått en egen sajt under Centrets webbplats:
  Flerspråkighetslaboratoriet

  HumFak:s forskarskola

  Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

  Högre seminarier och kollokvier
  Humanvetenskapliga området
  SU Play
  Anekdot
  Vems sanning?
  The Conversation
  Bloggen
  SU-bloggar/poddar
  Bakom bokhyllan
  Biblioteket
  Svensk mediedatabas
  Crosstalks
  Conference NBC12
  Ledande forskningsområde
  Flerspråkighetslaboratoriet
  Bloggen