Allmän studieplan

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet 2020 (156 Kb)

Individuell studieplan

Varje doktorand ska tillsammans med sin huvudhandledare vid början av studierna upprätta en individuell studieplan som undertecknas av dem båda. Planen revideras årligen vid läsåret början.

I den individuella studieplanen fastställs både en mer långsiktig tidsplan för hela utbildningen och en mer detaljerad tidsplan för arbetet under det närmaste året. Det preciseras hur samarbetet mellan doktorand och handledare ska genomföras, bl a genom en överenskommelse avseende tidsram för inlämning av material och kommentar av detta. Vidare anges doktorandens tillgång till lokaler och övriga resurser samt ev. skyldigheter i samband med detta. Även studiefinansiering och aktivitetsgrad ska uppges i planen.

Formulär för individuell studieplan läsåret 2014/15 (77 Kb)