Doktorandkurser

Doktorandkurser

Forskarutbildningen vid Centrum för tvåspråkighetsforskning omfattar dels en kursdel om 90 hp, dels en avhandlingsdel om 150 hp. Kursdelen motsvarar alltså 1,5 års heltidsstudier och avhandlingsdelen 2,5 års heltidsstudier.
I praktiken sker arbetet med kursdelen och avhandlingsdelen parallellt.

Obligatoriska kurser

Den obligatoriska kursdelen omfattar 52,5 hp. Läs mer om de olika kurserna och om kursplanen här.

Valfria kurser

Den valfria kursdelen omfattar 37,5 hp. Dessa individuellt valda kurser bestäms i samråd med handledaren. Läs mer här.

Administration utbildning på forskarnivå

Eva Engfeldt

Eva Engfeldt Foto: Pia Nordin

Administration för antagna doktorander. För frågor om studier och kurser, kontakta studierektorerna (se blå rutor).

Rum: D 662
Telefon: 08-16 35 30
E-post: eva.engfeldt@su.se

Studierektor utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet

José Alemán Bañón

Rum: D 355
Tfn: 08-16 34 73
E-post: jose.aleman.banon@biling.su.se

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Puff Stockholms universitetsbibliotek
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.