E-post: marie.werndin@biling.su.se

 

Forskningsområden

Etnografisk klassrumsforskning, språkattityder, ungdomsslang, identitetsförhandlingar, flerspråkighet i samhällsperspektiv. Kritisk och poststrukturalistisk teori och metodologi.

 

Avhandlingsarbete

Constructions of identity in young people’s everyday language.

Avhandlingen har som övergripande syfte att synliggöra olika diskurser i tre skolor i olika områden i Stockholm. Vidare att beskriva hur ungdomar kategoriseras, representeras och själva förhandlar identiteter i dessa, och undersöka vilka utrymmen det finns för olika subjektspositioneringar. Den syftar vidare till att undersöka de strategier för motstånd, förhandling och förändring som finns i diskurserna, och den betydelse och funktion ungdomarnas språkbruk (exv. slang) har i dessa processer. Studien kommer att belysa hur och när sociala identiteter och makt produceras och reproduceras i diskurserna, men också vilka underliggande processer och (makt)strukturer som gör detta möjligt.

 

Projekt

Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer (Riksbankens Jubileumsfond, med Göteborgs och Lunds universitet). Läs mer här

 

Publikationer

Publikationer i databasen DIVA (öppnas i nytt fönster)