Doktorander

Eva Engfeldt. Foto: Pia Nordin

Administrativ chef, administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Eva Engfeldt


E-post: eva.engfeldt@su.se
Rum: D 662 | Tfn: 08-16 35 30

Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

Studierektor utbildning på forskarnivå i tvåspråkighet

Niclas Abrahamsson

E-post: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Rum: D 445 | Tfn: 08-16 39 19

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
En bokhög med doktorsavhandlingar Foto: Pia Nordin

Universitetsbiblioteket

Avhandling: Wordmall och att publicera

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå, HumFak
Puff doktorandhandboken - Kolla dina rättigheter
Puff Stockholms universitetsbibliotek
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Uppklädda studenter håller i fanor i Blå hallen Stadshuset Foto: Clément Morin

Installations- och promotionshögtid för nyblivna doktorer

Efter disputation är det dags för promotion; en offentlig och högtidlig ceremoni då bevis på doktorsvärdighet delas ut. Promotion hålls en gång om året i Stockholms stadshus, och alla som har tagit ut sin doktorsexamina bjuds in. Promotionen brukar vara i slutet på september.