Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt hos Centrum för tvåspråkighetsforskning. En A–Ö-lista finns längre ned på denna sida.

Flaggor Norden

NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande (2021–22)

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

Flagga/Banner Mozambique

Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique (2020–2022)

Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Linus Salö

Universitetet som samhällsbyggare (2019–2023)

Linus Salö, docent vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, arbetar sedan 2020 inom projektet ”Universitetet som samhällsbyggare” (eller Making Universitites Matter – MUM). I fokus står universitetens betydelse för samhällsutveckling, som den bildas och skapas genom samverkan med externa aktörer.

Forskningsprojekt/Research projects

A

Upp

B

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

G

Upp

I

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

P

Upp

R

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

Ä

Upp
Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Bloggen