Vill du vara med i studien?

Just nu söker vi personer som vill vara med i studien. På grund av hur studien är utformad så söker vi i första hand personer med en särskild bakgrund.

Vi söker dig som har adopterats från Kina till Sverige som barn och som är vuxen idag (över 18 år). Du ska vara uppvuxen i ett helt svensktalande hem och inte ha studerat eller använt kinesiska sedan adoptionen.

Stämmer denna beskrivning in på dig? Då får du gärna kontakta oss via gunnar.norrman@biling.su.se eller telefon 08-16 3643 (telefon) och 072-1462718 (SMS).

Studien sker på Stockholms universitet och ersättning utbetalas som tack för ditt deltagande.

Stämmer beskrivningen inte in på dig, men du vill vara med ändå? Då får du gärna kontakta oss också, eftersom vi även söker deltagare till kommande studier som fortfarande är på planeringsstadiet.


Varför adopterade?

Att adopteras från ett land till ett annat innebär att man flyttar från en språkmiljö till en annan. För adopterade leder detta ofta till att man helt förlorar kontakten med det första språket, samtidigt som man lär sig ett nytt språk. Detta är en unik språkinlärningssituation, men det är idag i stort sett okänt vad detta får för långsiktiga effekter på utlandsadopterades språkkunskaper.

Hur går studien till?

Eftersom de effekter vi undersöker förväntas vara omärkbara i vardaglig språkanvändning så undersöker vi hur språk behandlas i hjärnan. Vi använder oss av elektroencefalografi (EEG), en teknik som mäter elektisk aktivitet i hjärnan och som kan spegla den omedvetna uppfattningen av språkljud och ord. Tekniken är helt ofarlig och medför inga besvär eller obehag för deltagaren. Ett experimenttillfälle tar två till tre timmar och sker på vårt EEG-laboratorium på Stockholms universitet.

Läs mer om att delta i studier med EEG

Vad är studiens syfte?

Syftet med denna studie är att besvara grundläggande frågor kring språkinlärning, språkbyte och språkförlust. Förhoppningen är att få nya kunskaper om hur språk lärs in hos barn och vuxna, och att identifiera faktorer som påverkar språkinlärning vid ett byte av språkmiljö.

Vilka är vi som arbetar med studien?

Studien sker vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet och jag som arbetar med studien heter Gunnar Norrman. Jag är doktorand och detta är en del i mitt avhandlingsprojekt. Om det är något du undrar över så berättar jag gärna mer om studien och min forskning.