Niclas Abrahamsson, Helena Kjellberg-Smeds

Finansiär: Vetenskapsrådet