De främmande språken vid sidan av engelska brottas idag med stora utmaningar i den svenska skolan. Enligt vissa uppgifter lämnar så många som en tredjedel dessa språkstudier inom tre år samtidigt som en europeisk rapport nyligen pekade på att den uppnådda färdighetsnivån i nionde klass var mycket låg i det då undersökta främmande språket (spanska). Osäkerheten är dock stor eftersom mycket få studier av förutsättningar och läranderesultat i andra främmande språk än engelska har genomförts på senare tid.

Med fokus på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9

Detta projekt fokuserar på muntlig språkfärdighet i grundskolans årskurs 9. Muntlig språkfärdighet är svår att fånga och har dessutom utelämnats ur flera internationella studier. Muntlig språkfärdighet definieras som vad en inlärare kan utföra i tal på det främmande språket, hur väl hen kan göra det och under vilka förutsättningar (Gemensam europeiskt ramverk för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS), Europarådet, 2001). Att utveckla muntlig språkfärdighet i franska, spanska eller tyska är en utmaning för både elever och lärare eftersom denna färdighet nästan uteslutande kan stimuleras via skolan.

Projektledare: Jonas Granfeldt (Lunds Universitet)
Projektdeltagare: Susan Sayehli (Stockholms universitet) | Malin Ågren (Lunds universitet) | Camilla Bardel (Stockholm universitet) | Gudrun Erickson (Göteborgs universitet) | Rakel Österberg (Stockholms universitet)

Projektsite: www.tal.lu.se
Projektperiod: 2016–2018
Finansiär: Vetenskapsrådet

TAL-gänget. Foto: