Christina Hedman, Natalia Ganuza
 

Finansiär: Vetenskapsrådet