Natalia Ganuza, Kendall King
Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond