20062012
Projektdeltagare: Kenneth Hyltenstam (program director), Inge Bartning och Lars Fant
Finansierat av: Riksbankens Jubileumsfond

_________________________________________

Forskningsprogrammet "Avancerad andraspråksanvändning” (AAA) undersöker andraspråksanvändare som uppnått avancerade eller inföddliknande behärskningsnivåer i sitt andraspråk. Bland de grupper som studeras finns avancerade främmandespråksinlärare med engelska, franska, spanska och italienska som målspråk, ungdomar som talar multietniskt svenskt ungdomsspråk, polyglotter (personer som behärskar ett stort antal språk) och personer med inföddliknande uttal anställda vid utlandsplacerade call centers.

Genom att fokusera på dessa grupper fyller forskningen inom programmet en kunskapslucka inom andraspråksteori, som i hög grad är baserad på studier av inlärare i tidigare inlärningsstadier. Forskningsprogrammet syftar till att öka förståelsen av vilka faktorer som bidrar till att vissa andraspråksanvändare når dessa avancerade stadier, men också av vad det är som begränsar deras möjligheter att uppnå en språkbehärskningsgrad som i alla avseenden är jämförbar med den som förstaspråkstalare uppnår. Programmet relaterar vidare andraspråksinlärning till pågående sociokulturella processer som globalisering och till språklig variation och förändring i flerspråkiga kontexter genom att belysa hur olika normer kan stå modell för språkutveckling och språkbruk.

I ett antal olika delprojekt undersöker programmet kognitiva/psykolingvistiska (språkbegåvning, perception/produktion, tillgänglighet), språkstrukturella (morfosyntax, lexikon, fraseologi, pragmatik) och sociala/sociokulturella/socialpsykologiska faktorer (motivation, identifikation, attityder).

En utförligare presentation: Avancerad andraspråksanvändning (RJ:s webb) (öppnas i nytt fösnter)

Forskningsförmedling och nätverkande

(på engelska)

Conferences, workshops, and net-working AAA (262 Kb)

Disseminations of research results AAA (464 Kb)

Research refusion outside Academia AAA (416 Kb)

Slutrapport och publikationer

Slutrapport AAA (491 Kb)

Final report AAA (493 Kb)

Publikationslista AAA (314 Kb)

Kontakt

Ordförande: Kenneth Hyltenstam

Styrgrupp

Kenneth Hyltenstam, Professor, Centrum för tvåspråkighetsforskning
kenneth.hyltenstam@biling.su.se

Inge Bartning, Professor, Franska, Romanska och klassiska institutionen
inge.bartning@su.se

Lars Fant, Professor, Romanska språk, Romanska och klassiska institutionen
lars.fant@su.se