Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt hos Centrum för tvåspråkighetsforskning. En A–Ö-lista finns längre ned på denna sida.

Emanuel Bylund. Foto: privat

Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. RJ Sabbatical till Emanuel Bylund

Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.

Flaggor Norden

NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

Caroline Kerfoot. Foto: Ingmarie Andersson

Caroline Kerfoot har tilldelats STIAS Fellowship för projektet "Towards epistemic justice"

Professor Caroline Kerfoot har tilldelats ett STIAS Fellowship för projektet "Towards epistemic justice: Language, identity, and relations of knowing in postcolonial schools", juli-december, 2020. STIAS = The Stellenbosch Institute for Advanced Study.

Bebis med headset. På tröjan står det Blah! Foto: Galina Barskaya/MostPhotos

Projektet ”Flerspråkighet och ordförråd: En meta-analytisk ansats” får 1,5 miljoner SEK

Projektet ”Flerspråkighet och ordförråd: En meta-analytisk ansats” tilldelas 1,5 miljoner SEK från Byggmästare Olle Engqvists Stiftelse. Syftet med projektet är att öka vår förståelse om det flerspråkiga ordförrådet genom att utföra en omfattande meta-analys av befintlig forskning. Projektledare är professor Emanuel Bylund, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Flagga/Banner Mozambique

VR-projekt "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" får 4 milj. kr

Projektet "Utbildningsvägar till flerspråkigt medborgarskap: Fallet Mozambique" tilldelas 4.152.818 SEK från Vetenskapsrådet (VR). Projektet har som syfte att bidra till en förbättring av modersmålsundervisning i afrikanska språk i mozambikanska skolar och i förlängningen tillförsäkra en flerspåkig utveckling. Projektledare är professor Christopher Stroud, Centrum för tvåspråkighetsforskning.

Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin

3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare

José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare". Projektet pågår 2019–2021.

Christopher Stroud

Christopher Stroud har beviljats RJ-medel för projektet ”Språkligt medborgarskap"

Språkligt medborgarskap: Dekoloniala dialoger. Syftet med projektet är att i monografiform behandla frågan om vilken teoretisk ram som bäst fångar en förståelse av fenomenet flerspråkighet som transformativt medel för samhällsutveckling. Christopher Stroud är professor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Barn o vuxen sitter vid bord med dator. Den vuxna håller i kort med bilder på. Av Jenny Lindqvist

Att lära sig fokusera (2018–2020)

Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.

Forskningsprojekt/Research projects

3

Upp

A

Upp

B

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

G

Upp

I

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

P

Upp

R

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

V

Upp

Ä

Upp
Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Bloggen