Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt hos Centrum för tvåspråkighetsforskning. En A–Ö-lista finns längre ned på denna sida.

Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin

3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare

José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".

Susan Sayehli. Foto: Pia Nordin

Att lära sig fokusera (2018–2020)

Att lära sig fokusera: Hur stockholmska och skånska barn producerar och uppfattar kontrastiv intonation. Människor använder sig av prosodi – talets melodi och rytm – för att framhäva den viktigaste delen (fokus) av ett yttrande, och lyssnare förlitar sig på prosodin för att förstå och tolka ett budskap. Prosodisk fokusering tar sig olika uttryck i olika språk eller dialekter, och i det här projektet studerar vi i vilken mån sådana skillnader påverkar hur barn utvecklas mot den vuxnes bemästrande av fokusprosodi.

Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor. Kerfoot får RJ Sabbatical

Fyra projekt vid Stockholms universitet har beviljas anslag från Riksbankens Jubileumsfonds satsning RJ Sabbatical 2018. Ett av dem är ”Språk, ras, identitet och epistemisk tillgänglighet i flerspråkiga skolor” med Caroline Kerfoot, universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Niclas Abrahamsson. Foto: Privat

Ålder, mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för språkinlärning. (2017)

Vad har vi lärt oss av mycket avancerade andraspråksanvändare – och vad återstår att lära? Niclas Abrahamsson på Centrum för tvåspråkighet genomförde under 2017 sitt Sabbatical projekt med Riksbankens Jubileumsfond som finansiär.

Mona Blåsjö (Foto: Elsa Adrielsson), Carla Jonsson (Foto: Eva Dalin)

Professional Communication and Digital Media (2016–2019)

I ett treårigt projekt undersöks kommunikation på företag med fokus på flerspråkighet, digitala redskap och rörlighet. Studien genomförs i nära samarbete med de företag som deltar och består bland annat av fallstudier av hur arbetsdagar ser ut för chefer.

Forskningsprojekt/Research projects

3

Upp

A

Upp

B

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

G

Upp

I

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

P

Upp

R

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

V

Upp

Ä

Upp
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek