Avhandlingar

 

 • Tuomela 2001
 • Namei 2002

Mer information om avhandlingarna

 

Projekt

 • Tvåspråkighet i skolan (BAS), 1987-1994 (Viberg, Juvonen, Lindberg) (SÖ, Skolverket)
 • Språk och miljö i Botkyrka, 1992-1993 (Viberg, Kuyumcu, Namei, Tuomela) (-)
 • Språkutveckling i förskolan, Utvärdering av skolförberedelsegrupper i Rinkeby, 1994-1997 (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby)
 • Interaktionsmönster och undervisningsstilar i sfi-undervisningen och deras effekt på inlärningen, 1994-1996 (Hyltenstam, Lindberg) (RJ)
 • Utvärdering av svenskundervisningen för vuxna invandrare, 1995-1996 (Hyltenstam, Axelsson, Lindberg) (Skolverket)
 • Tvåspråkig undervisning. Forskning och erfarenheter i de nordiska länderna, 1996-1997 (Hyltenstam, Andersson, Philipsson) (Nordiska ministerrådet)
 • Language use, language ideologies and the educational experiences of Chilean Students in Sweden and retornados in Chile, 2000-2002 (King, Ganuza) (RJ)
 • Utvärdering av språkutvecklingsinsatser inom storstadssatsningen i Stockholms stad, 2001-2002 (Axelsson) (Stockholms stad)
 • Den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för barns literacyutveckling, 2002-2004 (Axelsson) (VR)
 • Ämnesundervisning i NO och SO för tvåspråkiga elever – en integrering av språk och innehåll, 2005-2006 (Axelsson, Philipsson) (Kompetensfonden)
 • Interkulturell pedagogik och interkulturellt lärande i språkundervisning, 2007-2009 (Jonsson) (postdok-projekt, VR)

Mer information om de olika projekten

 

Pågående avhandlingar

 

 • Kuyumcu, Development of discourse competence among Turkish-Swedish minority students, with special reference to acquisition of genres in academic writing