Projekt

  • Semantiska förändringar vid översättning – ett kognitivt perspektiv, 1992-1995 (Englund) (HSFR)
  • Processes in simultaneous interpreting (PRINS), 1995-1996 (Williams) (HSFR)

Mer information om de olika projekten

 

Pågående avhandling

  • Tiselius, Utveckling av expertkompetens hos simultantolkar