Avhandlingar

 

  • Yukawa 1997
  • Bylund 2008

Mer information om avhandlingarna

 

Projekt 

  • Språkval och kodväxling vid Alzheimers demens, 1985 (Hyltenstam, Stroud) (FRN)
  • Språkets betydelse för vården av dementa finska invandrare, 1987-1990 (Hyltenstam, Stroud, Kuyumcu) (HSFR)
  • Språklig reaktivering bland koreanska adoptivbarn i Sverige, 2002-2004 (Park) (RJ)
  • Förstaspråksattrition hos avancerade andraspråkstalare, 2005-2007 (Abrahamsson, Hyltenstam, Bylund, Stölten) (VR)

Mer information om de olika projekten

 

Pågående avhandlingar

  • Lubinska, First language attrition among Polish-Swedish bilinguals
  • Stölten, The effects of age of onset on speech production and perception: The importance of early language exposure in L2 acquisition and L1 reactivation