Avhandlingar

 

 • Wingstedt 1998
 • Milani 2007
 • Allardt Ljunggren 2008

Mer information om avhandlingarna

 

Projekt

 • Förstaspråket hos samiska skolbarn, 1986-1987 (Hyltenstam, Helander, Svonni) (SÖ)
 • Kulturbundenhet i språkvetenskapliga metaforer och modeller. Konsekvenser för etnisk särbehandling (Stroud, Wingstedt) (DEIFO)
 • Språkideologi och minoritetsspråkspolitik, 1992-1995 (Hyltenstam, Wingstedt) (RJ)
 • Modeller för sameskolans språkundervisning, 1993-1997 (Hyltenstam, Axelsson, Svonni) (Skolverket, Samefondens kulturdelegation, Sameskolstyrelsen)

Mer information om de olika projekten

 

Regerings- och myndighetsuppdrag

 • Samerättsutredningen, 1987-1990 (Hyltenstam, Stroud)
 • Invandrarpolitiska kommittén, 1995-1996 (Hyltenstam)
 • Minoritetsspråkskommittén, 1996 (Hyltenstam, Fraurud)
 • Kommittén för svenska språket,2002 (Lindberg, Hyltenstam)
 • Norges regerings bedömning av kvänernas språksituation, 2003 (Hyltenstam, Milani)
 • Konstitutionsutskottets bedömning av regeringens hantering av svenska nationella minoriteter och minoritetsspråk, 2004 (Hyltenstam, Milani)
 • Språkrådets bedömning av situationen för romani och romsk språkvård i Sverige, 2007-2008 (Bijvoet, Fraurud)

 

Pågående avhandlingar

 • Aktürk Drake, The Turkish of Sweden Turks from a phonological perspective
 • Andersson, Finnish as a minority language in Scandinavia
 • György-Ullholm, Same mother tongue – different origins: A study on language maintenance and shift amongst Hungarian speaking immigrants and their children