Ledande forskningsområde

edande forskning. Andraspråk och tvåspråkighet

  Ledande forskningsområde – andraspråk och tvåspråkighet

  Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

  Conference NBC12
  Ledande forskningsområde
  Flerspråkighetslaboratoriet
  Bloggen