Avhandlingar

 • Axelsson 1994
 • Lindberg 1995
 • Abrahamsson 2001
 • Philipsson 2007

Mer information om avhandlingarna

 

Program

High-Level Proficiency in Second Language Use/Avancerad andraspråksanvändning (AAA) 06- (Hyltenstam) (RJ)

 

Projekt 

 • Språkutveckling och undervisningsmodeller (SUM), 1984-1987 (Viberg, Axelsson, Bolander, Lindberg) (SÖ)
 • Tvåspråkiga gymnasieelevers svenska, 1986-1987 (Hyltenstam, Stroud, Bergman) (SÖ)
 • Metoder för svenska som andraspråk i förskolan, 1988-1993 (Arnberg, Viberg, Rendahl) (DSF, HSFR, SFR, Allmänna Barnhuset, Socialstyrelsen, Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby)
 • Processes in third language acquisition, 1992-1996 (Hammarberg, Williams) (-)
 • Age of onset and ultimate attainment in second language acquisition, 1994-1999 (Hyltenstam, Abrahamsson) (-)
 • Grammatiska processer i inlärningen av svenska som andraspråk, 1999-2001 (Hyltenstam, Philipsson) (HSFR)
 • Startålder och slutlig färdighetsnivå vid andraspråksinlärning, 2000-2002 (Hyltenstam, Abrahamsson, Stölten) (RJ)
 • The role of language aptitude for high-level L2 proficiency, 2006- (Abrahamsson) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ)
 • The polyglot, 2006- (Hyltenstam) (Del av Avancerad andraspråksanvändning (AAA)) 06- (RJ)
 • Perceptuell kompensation hos blinda andraspråksinlärare, 2007- (Abrahamsson, Kjellberg-Smeds) (VR)

Mer information om de olika projekten

 

Pågående avhandlingar 

 • Hedman, Reading and writing disabilities/dyslexia in second language learners
 • Kjellberg-Smeds, Speech perception among blind and visually impaired second language learners
 • Stölten, The effects of age of onset on speech production and perception: The importance of early language exposure in L2 acquisition and L1 reactivation