Forskningsområden

Forskningsområden

Centrum för tvåspråkighetsforskning bedriver sedan 1988 psykolingvistisk, neurokognitiv, sociolingvistisk som skol- och undervisningsrelaterad forskning om språkinlärning och flerspråkighet, särskilt inom områdena

  • andraspråksinlärning och svenska som andraspråk
  • minoritetsspråk, språkpolitik och språkideologi
  • avancerad andraspråksinlärning/-användning
  • förstaspråksattrition och förstaspråksreaktivering
  • språk och tanke hos tvåspråkiga
  • tvåspråkig utveckling, tvåspråkig utbildning, andraspråksundervisning, litteracitet
  • ungas språk och språkbruk i flerspråkiga kontexter
  • transnationell flerspråkighet
  • flerspråkighet och utbildning i det globala syd/utvecklingsländer.

Andraspråk och tvåspråkighet” är ett av de ledande områdena vid Stockholms universitet.

Ledande forskningsområde – andraspråk och tvåspråkighet

Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

Conference NBC12
Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Bloggen