Forskningsområden

Forskningsområden

Centrum för tvåspråkighetsforskning har sedan 1988 bedrivit psykolingvistisk, sociolingvistisk och skol- och undervisningsrelaterad forskning kring språkinlärning och flerspråkighet, särskilt inom områdena

  • andraspråksinlärning och svenska som andraspråk
  • minoritetsspråk, språkpolitik och språkideologi
  • förstaspråksattrition och -reaktivering
  • tolkning och översättning
  • transnationell flerspråkighet i utvecklingsländer
  • tvåspråkig utveckling, tvåspråkig utbildning, andraspråksundervisning och litteracitet
  • ungas språk och språkbruk i flerspråkiga kontexter

“Andraspråk och tvåspråkighet” är ett av de ledande områdena vid Stockholms universitet.

Ledande forskningsområde – Andraspråk och tvåspråkighet

Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har Andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek