Forskning

Stick no bills. Non affiggere

Ledande forskningsområde – Andraspråk och tvåspråkighet

Ända sedan fakulteterna började med riktade satsningar på universitetets ledande forskning (2007) har Andraspråk och tvåspråkighet varit utsett till ett ledande forskningsområde, och för närvarande är det ett av åtta ledande områden vid Humanistiska fakulteten.

Caroline Kerfoot. Foto: Astrid Stark

Caroline Kerfoot befordrad till professor i tvåspråkighet

Caroline Kerfoot har blivit befordrad till professor i tvåspråkighet, Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet har fått en egen sajt under Centrets webbplats:
Flerspråkighetslaboratoriet

HumFak:s forskarskola

Inom Humanistiska fakultetens forskarskola är Centrum för tvåspråkighetsforskning medansvarig för ett av Forskarskolans teman.

Emanuel Bylund

Språket avgör hur hjärnan uppfattar tid

Resultaten från en ny studie visar att något så grundläggande som tidsuppfattning varierar beroende på vilket språk man talar.

Niclas Abrahamsson och Emauel Bylund

Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning ~4 mn kr (2017–19)

Centrum för tvåspråkighetsforskning har beviljats 3 900 000 kronor av Vetenskapsrådet för projektet Det explicita/deklarativa minnets kompensatoriska roll vid grammatisk processning: en kombinerad latens-, ERP- och tDCS-studie av inföddliknande andraspråksinlärning.

Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

”Skolan tar inte vara på barnens alla språk”

Tidigare trodde man att barn skulle försöka hålla sig till ett språk. I  dag vet man att flerspråkigheten är bra för såväl karriären som hjärnan. Språkforskaren Carla Jonsson menar att vi blandar språk för att kommunicera effektivare med varandra

Emanuel Bylund

Markus var flerspråkig redan i magen

Ett land, flera språk. Emanuel Bylund och Marcelyn Oostendorp pratar afrikaans och svenska med nyfödde Markus. De försöker vara konsekventa eftersom de tror att det ska gynna sonens språkutveckling, även om han kanske börjar tala litet senare

Kenneth Hyltenstam

Kenneth Hyltenstam har fått Margit Påhlsons pris för särskilt viktiga insatser för svenska språket

Professor emeritus Kenneth Hyltenstam har fått Svenska Akademiens Margit Påhlsons pris 2015 på 180 000 kronor. Priset ges från en donation som överlämnades till Akademien 1981 och det tillerkänns personer som genom sin verksamhet har gjort särskilt viktiga insatser för svenska språket.

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek