Flerspråkighetslaboratoriet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Flerspråkighetslaboratoriet
Elektroencefalografi. Foto: Cajsa De Groat

Om Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet erbjuder möjligheter till experimentell språkvetenskaplig forskning med bland annat EEG/ERP, Eye Tracking och beteendeexperiment.

Syftet med Flerspråkighetslaboratoriet är att främja språkvetenskaplig forskning, särskilt med inriktning mot flerspråkighet. Labbet är delvis finansierat via den särskilda resurs som Humanistiska fakulteten tillskjutit det ledande området Andraspråk och tvåspråkighet. Forskare från de institutioner som utgör området har därför tillgång till labbet. Vid användning tillkommer kostnader endast för förbrukningsmaterial.

Flerspråkighetslaboratoriet