Flerspråkighetslaboratoriet har plats och utrustning avsedd för experimentell datainsamling genom

  • beteendeexperiment,
  • elektroencefalogram (EEG) och Event-related potentials (ERP), samt
  • Eye Tracking.

Beteendeexperiment

Datainsamling kan ske via ett antal teststationer utrustade med responsboxar (Cedrus), Voice Keys och hörlurar av studiokvalitet. Stationerna är optimerade för datainsamling med millisekundprecision.

Elektroencefalografi (EEG)

Laboratoriet är utrustat med ett BioSemi ActiveTwo EEG-system och har 32 kanaler med aktiva elektroder. Synkronisering av stimuli sker via en Cedrus StimTracker. Det finns bland annat stöd för presentation av visuella stimuli via en höghastighetsmonitor (LED, 120 Hz) eller en CRT-monitor, och auditiva stimuli via specialhörlurar från Eytmotic. För dataanalys finns mjukvaran Brain Analyzer från Brain Vision, samt EEGLab och Fieldtrip i Matlab.

Eye Tracker

Flerspråkighetslaboratoriets Eye Tracker kommer från SensoMotoric Instruments GmbH i Tyskland och är av modellen RED 500. 

Datorer

Ett par kraftfulla datorer möjliggör dessutom bild- och ljudredigering (Adobe) och statistisk databehandling (R, Matlab) som förekommer i den fortlöpande forskningen. På alla datorer finns mjukvara för stimulipresentation (E-Prime, PsychoPy, Psychtoolbox 3, DMDX m.m.).