Flerspråkighetslaboratoriet har plats och utrustning avsedd för experimentell datainsamling genom

  • beteendeexperiment,
  • elektroencefalogram (EEG) och Event-related potentials (ERP), samt
  • Eye Tracking.

 

Beteendeexperiment

Datainsamling kan ske via ett antal teststationer utrustade för ändamålet samt en station med responsbox med voice key optimerad för reaktionstidsmätning.

Elektroencefalogram (EEG)

Det EEG-system som finns i laboratoriet kommer från BioSemi och har 32 kanaler med aktiva elektroder. Synkronisering av stimuli sker via en Cedrus StimTracker. Det finns stöd för presentation av visuella stimuli via en höghastighetsmonitor (LED, 120 Hz) eller en CRT-monitor, och auditiva stimuli via specialhörlurar från Eytmotic.

Eye Tracker

Flerspråkighetslaboratoriets Eye Tracker kommer från SensoMotoric Instruments GmbH i Tyskland och är av modellen RED 500. Den går att använda båda i och utanför laboratoriet med olika typer av skärmar eller helt utan skärm. Eye Trackern kan även sykroniseras med EEG.

Bärbar utrustning

I labbet finns också portabel utrustning, såsom ljudinspelning, videokameror och annat som används inom språkvetenskapliga fältstudier samt för inspelning av samtal både enskilt och i grupp.

Datorer

Ett par kraftfulla datorer möjliggör dessutom bild- och ljudredigering och statistisk databehandling som förekommer i den fortlöpande forskningen.