Forskare

Flerspråkighetslaboratoriet är tillgängligt för forskare och doktorander vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, samt för forskare inom det ledande området Andraspråk och tvåspråkighet.

Kandidat- och masterstudenter

Du som är student vid institutionen (Centrum för tvåspråkighetsforskning, Svenska/Nordiska språk, Tolk- och översättarinstitutet) får gärna använda Flerspråkighetslaboratoriet för att samla in data till en uppsats på kandidat- eller masternivå.

Assistenter

Vid olika tidpunkter så kan det också finnas behov av assistenter som kan hjälpa till med datainsamling i olika projekt. Kontakta laboratoriets föreståndare om du vill veta mer.

Registrering

För att få tillgång Flerspråkighetslaboratoriet behöver du registrera dig som användare och godkänna användarvillkoren. I vissa fall (vid användning av EEG och Eye Tracker) krävs ytterligare introduktion vilket ordnas vid behov. Kontakta labbets föreståndare för mer information, se Kontakt.

Bokning

Bokning av rum och utrustning sker genom en gemensam kalender som du får tillgång till samtidigt som du registrerar dig som användare.