Vi söker dig som:

  • är kvinna
  • är i 20- eller 30-årsåldern
  • inte har några talsvårigheter
  • har svenska som andraspråk och spanska som modersmål. Du ska ha påbörjat din andraspråksinlärning av svenska i vuxen ålder.

Säkerhetsåtgärder med anledning av Covid-19

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta Anna Persson:

anna.persson@su.se

Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).