Vi söker dig som

 • är infödd talare av svenska, dvs.
  • är född i Sverige
  • har varit utsatt för svenska sedan födseln utan ett avbrott på mer än sex månader
  • har vuxit upp i ett svenskspråkigt hem
  • har svenska som det dominanta språket,
 • är mellan 18 och 40 år gammal
 • är högerhänt.

Uteslutande kriterier

Om du är professionell musiker eller har spelat trummor i mer än ett år kan du tyvärr inte delta i studien. Du kan inte heller delta om du har haft hjärn- eller psykiatriska sjukdomar eller diagnoser, eller allvarliga syn- eller hörselproblem.

Hur går experimentet till?

Som deltagare får du utföra en rad uppgifter och fylla i enkäter under ungefär 90 minuter.

Säkerhetsåtgärder med anledning av Covid-19

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att minska smittspridning.

Är du intresserad av att delta?

Kontakta Petrus Isaksson
petrus.isaksson@su.se

Plats för experimentet

Plats för utförande är Centrum för tvåspråkighetsforskning (Institutionen för svenska och flerspråkighet), Universitetsvägen 10 D, plan 4.

Etiska regler och GDPR

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

I utbildningen ingår översättningsteori, textanalys och praktisk översättning av svenska texter i offentlig förvaltning samt yrkeskunskap.

Modell över molekyler/nätverk
Foto: Eva Dalin