Flerspråkighetslaboratoriet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  4. Flerspråkighetslaboratoriet

Om Flerspråkighetslaboratoriet

Flerspråkighetslaboratoriet på Institutionen för svenska och flerspråkighet erbjuder möjligheter till experimentell språkvetenskaplig forskning med bland annat EEG/ERP, Eye Tracking och beteendeexperiment, samt utrustning för fältarbeten och inspelning av gruppsamtal.

Syftet med Flerspråkighetslaboratoriet är att främja språkvetenskaplig forskning, särskilt med inriktning mot flerspråkighet.

Flerspråkighetslaboratoriet