Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Välkommen till höstterminen 2021 (HT21)

  Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

  HT21 hösttermin 2021 /autumn semester 2021

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen sommaren och hösten 2021. FAQ

  Undervisning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) kommer fortsätta att ges mestadels online under sommarterminen och första halvan av höstterminen 2021. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Om undervisningen vid institutionen

  Bokomslag. En katt tittar ut genom en kattllucka i en dörr på en katt som sitter framför dörren.

  Humanvetenskapernas verkningar. Ny bok om universiteten och deras kunskap

  I diskussionen om hur universitet och högskolor bättre kan möta vår tids stora utmaningar har samhällsvetenskap och humaniora börjat ta allt större plats. Det beror inte minst på att en ny forskningspolitisk linje håller på att ta form, där humanvetenskaperna tillmäts större vikt än tidigare. I en ny antologi med docent Linus Salö som redaktör, bidrar forskare från olika universitet med kapitel utifrån olika forskningsinriktningar.

  Emanuel Bylund. Foto: privat

  Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. RJ Sabbatical till Emanuel Bylund (2020)

  Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.

  Flaggor Norden

  NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande (2021–22)

  Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

  NCB12

  Konferens "The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)" är inställd tills vidare

  The 12th Nordic Conference on Bilingualism ställs in på obestämd framtid på grund av COVID-19-pandemin.