Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Håll avstånd 2 meter. Keep ypur distance 6 feet.
   Manlig student sitter i en fåtölj i halvprofil och småler mot kameran. Foto: Niklas Björling

  Registrering och reservupprop VT21

  Välkommen till Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler). När du har blivit antagen till en utbildning hos oss, kommer du att få mejl från någon av våra studievägledare eller kursadministratörer. I mejlet får du information om det du behöver veta inför kursstarten, t.ex. om registrering. Oftast mejlar vi dig efter den första antagningen, och efter den andra antagningen om du är nyantagen då.

  VT21 / Spring21

  Både distans- och campusundervisning vid institutionen hösten 2020 och våren 2021. FAQ

  Undervisning vid Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) sker under höstterminen 2020 och första halvan av vårterminen 2021 mestadels online. Det kommer enbart vara ett fåtal tillfällen med undervisning och examination på campus under första halvan av våren. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

  i

  Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.

  Institutionens information om distansundervisning:
  Mestadels distansundervisning vid institutionen hösten 2020

  Linus Salö

  Linus Salö utnämnd till docent i tvåspråkighet

  Linus Salö är docent i tvåspråkighet vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet. Hans forskningsområden är sociolingvistik, två- och flerspråkighetsforskning, universitets- och vetenskapsstudier och utbildnings- och kultursociologi.

  Emanuel Bylund. Foto: privat

  Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. RJ Sabbatical till Emanuel Bylund

  Emanuel Bylund har tilldelats 1 214 000,00 kr för RJ Sabbatical, Riksbankens Jubileumsfond, för sitt projekt Mot nya mål inom studiet av flerspråkighet och tanke. Syftet med sabbatsåret är att skriva synteser av den omfattande forskning kring relationen mellan språk och tanke som Emanuel Bylund och hans forskarlag har bedrivit under det senaste årtiondet.

  Flaggor Norden

  NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande

  Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

  Skolflicka i klassrum gör tummen upp. Foto: LightField, MostPhotos

  Gester hjälper elever att minnas ord

  När man lär sig ett nytt språk måste man lära sig många nya ord. Men hur gör man det på bästa sätt? Generationer av elever har studerat ordlistor med blandad framgång. Det tar tid, är mödosamt och ändå glöms orden som man nyligen kunde rabbla utantill snabbt bort. Ett snabbare och mer varaktigt sätt att lära sig orden är i samband med gester, visar studier.

  Foto: Gabby Baldrocco, MostPhotos

  Goda relationer underlättar språkinlärning

  Det viktigaste för att motivera elever att lära sig ett språk och att upprätthålla motivationen är att skapa olika typer av samhörighet. Lärarna som lyckas att motivera eleverna i klassrumsaktiviteter väljer inte bara meningsfulla och autentiska aktiviteter och arbetsprocesser som eleverna känner igen från sitt liv utanför skolan, utan de är också skickliga på att bygga upp goda relationer till eleverna.

  NCB12

  Konferens 2021: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

  På grund av den rådande situationen med coronapandemin, skjuter vi upp konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) till den 16–18 juni 2021. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.