Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
Turkiets flagga och en massa pratbubblor bakom. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Hur bra har den svenska integrationskontexten varit på att främja balanserad tvåspråkighet?

Den här artikeln undersöker hur bra den svenska integrationskontexten har varit på att främja balanserad tvåspråkighet hos vuxna barn till turkiska invandrare. Balanserad tvåspråkighet har nämligen varit ett av målen i Sveriges mångkulturella språkpolitik. Även ingående jämförelser med motsvarande grupper i Rotterdam och Berlin presenteras. Memet Aktürk Drake är universitetslektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Kvinna med elektrodmössa. Foto: Eva Dalin

3,4 milj. kr till En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare

José Alemán Bañón vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet, har beviljats ca 3,4 miljoner kr i anslag från Riksbankens Jubileumsfond för projektet "En elektroencefalografisk studie av prediktiv processning hos andraspråkstalare".

Guillermo Montero-Melis. Photo: Arantxa Hurtado Angé

Beror koncept i vår hjärna på det språk vi talar? Projekt får 3,1 milj. kr av Vetenskapsrådet

En central fråga för kognitionsvetenskapen är om och i vilken utsträckning människans förståelse av världen beror på språket, i synnerhet om våra koncept formas av det språk vi talar. Guillermo Montero Melis har blivit beviljad en internationell postdok av Vetenskapsrådet, och kommer att forska vid Max Planck Institute for Psycholinguistics in Nijmegen, Nederländerna under tre år.

Flicka håller i små flaggor. Foto: serrnovic/MostPhotos

Unga bättre på att lära sig språk än man trott

Först vid 17–18 års ålder försämras inlärningsförmågan när det gäller nya språk, skriver amerikanska forskare i en ny studie.

Mellanstadieelever sitter på golvet i ett bibliotek och läser

Satsa på flerspråkighet och undervisning i modersmålet

I tider av nationalistisk populism och hot om att resa murar är det viktigt att värna flerspråkigheten – och att fira den internationella modersmålsdagen, skriver sex forskare vid universiteten i Karlstad och Stockholm. Artikel i Lärartidningen.

Ledande forskningsområde
Flerspråkighetslaboratoriet
Texten Mitt universitet på blå botten
Texten biblioteket på blå bakgrund

Forskningsreportage om polyglotter

Polyglotter

Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!