Centrum för tvåspråkighetsforskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för tvåspråkighetsforskning

Om oss – vår forsknings- och utbildningsprofil

Centrum för tvåspråkighetsforsknings forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade  aspekter av flerspråkighet.

VT22 /spring22

Välkommen till vårterminen 2022 (VT22)

Du hittar viktig och användbar information inför terminsstarten på institutionens gemensamma sida Utbildning > Ny student och Under utbildningen, med flera.

VT22 /spring22

Distans- och campusundervisning vid institutionen våren 2022. FAQ

Vi hade planerat för campusundervisning vid vår institution vårterminen 2022, men under nuvarande omständigheter med pandemin skiftar vi över till distansundervisning på Zoom på en hel del kurser för att minska trängsel på campus. Detta enligt Folkhälsomyndighetens och Stockholms universitets rekommendationer. Vi hänvisar till respektive kursschema och kursplattformen Athena. Läs också vår FAQ: Frågor och svar.

Nathan Young. Foto privat

Svenska Akademien har tilldelat Nathan Young medel för att uppdatera fonetisk taligenkänningsmodell

Svenska Akademien har tilldelat Nathan Young 2021 års anslag ur Stiftelsen Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård, för att uppdatera den fonetiska taligenkänningsmodellen i ”Forced Alignment for Swedish” med ungdomars och kvinnors språk samt att distribuera den slutliga modellen till forskarsamhället.

Gunnar Norrman. Foto: privat

Wenner-Gren Stiftelserna har tilldelat Gunnar Norrman bidrag för studie om vuxna utlandsadopterade

Wenner-Gren Stiftelserna har tilldelat Gunnar Norrman ett bidrag ur Inge Jonsons fond för att genomföra en registerstudie rörande vuxna utlandsadopterade i Sverige med fokus på bland annat skolresultat i språkämnen.

SPanska flaggan omgiven av pratbubblor. Foto: Micha Klootwijk, MostPhotos

Modersmålstalare av spanska sökes till studie om taluppfattning

Vi söker deltagare till ett forskningsprojekt om taluppfattning. Du kommer att spelas in när du läser ord på en skärm. Inspelningen beräknas ta 45 minuter och genomförs i Flerspråkighetslaboratoriet på Stockholms universitet. Som tack för ditt deltagande får du ett presentkort på 100 SEK efter genomförd inspelning.

Linus Salö

EU, framtiden och språken – flerspråkighet i politik och praktik

Vad innebär EU:s flerspråkighetspolitik? Har den tjänat sitt syfte och hur kommer den att utvecklas? Hur blir det med engelskan i framtiden? Och kan alla bli flerspråkiga bara man vill? Se föreläsning med Linus Salö, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Juristernas hus (The Lawyers' House). Photo: Agneta Hollström

Nya framsteg inom två- och flerspråkighetsforskningen. Symposium 17/6

Symposiet ges på engelska: Recent Developments in Bilingualism and Multilingualism Research. A one-day symposium. On the Occasion of 40 Years of Organized Bilingualism Research at Stockholm University (1981–2021). Symposiet har blivit uppskjutet till den 17 juni 2022 (från 17 december 2021).

Flaggor Norden

NOS-HS medel till två projekt om språk och globalisering samt flerspråkighet och skrivande (2021–22)

Nordisk samarbetsnämnd för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) har inom sina Explorative Workshops beviljat medel till två projekt där språkforskare från Institutionen för svenska och flerspråkighet ingår.

NCB12

Konferens "The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)" är inställd tills vidare

The 12th Nordic Conference on Bilingualism ställs in på obestämd framtid på grund av COVID-19-pandemin.