Centrum för tvåspråkighetsforskning

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Centrum för tvåspråkighetsforskning
  Stockholms universitets logotyp

  Ledigt jobb: Postdoktor i tvåspråkighetsforskning. Sök senast 25/11

  Postdoktor i tvåspråkighetsforskning, med specialisering mot psykolingvistik/neurokognition. Den postdoktorala forskaren ska bedriva egen forskning i enlighet med den forskningsplan som bifogats ansökan. Denna forskning ska i största möjliga mån ligga I linje med den forskning som för närvarande bedrivs vid Centret.

  Nathan Young. Foto privat

  Benim är vårt nya jag

  Ett nytt pronomen har dykt upp i svenskan. Benim, som används i stället för jag eller mig, är hårdvaluta i förorten. Nathan Young skriver i Språktidningen.

  Carla Jonsson. Foto: Eva Dalin.

  Translanguaging är att representera ungas vardag

  Translanguaging handlar inte om att använda flera språk tillsammans hela tiden, utan om att man som talare kan avgöra när man kan använda ett visst språk och när man kan använda språken tillsammans på ett mer integrerat sätt. Det säger Carla Jonsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

  Studenter på mässa

  Saco studentmässa för gymnasister 27–29/11

  Saco studentmässa är en av de viktigaste mötesplatserna för gymnasister som vill veta mer om högre studier. Studievägledare från oss kommer att vara där, samt att det är seminarium varje dag om vad tolkar och översättare gör.

  NCB12

  Konferens 2020: The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12)

  Välkommen till konferensen The 12th Nordic Conference on Bilingualism (NCB12) vid Stockholms universitet i Frescati, den 10–12 juni 2020. Konferenstema är X-Disciplinarity in Multilingualism Research.

  Conference NBC12
  Ledande forskningsområde
  Flerspråkighetslaboratoriet
  Texten biblioteket på blå bakgrund

  Forskningsreportage om polyglotter

  Polyglotter

  Kenneth Hyltenstam, professor i tvåspråkighet vid Stockholms universitet, forskar om polyglotter. Se filmen!