Läs mer om Masterprogrammet i språkvetenskap (Institutionen för lingvistiks webbplats).

 • Vi ger programmet varje hösttermin.
 • Undervisningsspråk:
  • På de inriktningsobligatoriska kurserna (Forskningsmetodik, Andraspråksinlärning, Psykolingvistiska aspekter av tvåspråkighet och Tvåspråkighet i samhället) och den programobligatoriska kursen Språket i bruk är undervisningsspråket engelska.
  • Den programobligatoriska kursen Vetenskaplighet och forskningsetik kan läsas antingen på svenska eller engelska.
 • Programkod/inriktningskod: HSPKO/TVÅS (fr.o.m. ht -16), HSPPO/TVÅS (ht -15), HSPTO/TVÅS (ht -14)
 • Sök via utbildningskatalogen: Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet.
Tvåsrpåkighet i undervisningsperspektiv
 

* Minst 15 hp ska läsas inom inriktningens huvudområde (tvåspråkighet) och minst 15 hp ska läsas inom ett annat huvudområde. Valbara kurser väljs i samråd med programansvarig lärare. 
** Kontakta programansvarig lärare för mer information om vilka färdighetskurser som skall läsas. 
*** Avancerad akademisk engelska kan även läsas som färdighetskurs. I detta fall byts en av färdighetskurserna ut mot en valbar kurs

 

År 1

Höstterminen

Introduktioner

 • Institutionens introduktion:
 • Humanistiska fakultetens introduktion: Fredagen den 25 augusti kl. 14–16 i Bergsmannen, Aula Magna. hum.su.se/introductionday

Höstterminens första halva

Under terminens första halva läser du två för programmet obligatoriska kurser:

Höstterminens andra halva

Den andra delen av terminen läser du två för inriktningen obligatoriska kurser:

Vårterminen

Vårterminens första halva

Under terminens första halva läser du två för inriktningen obligatoriska kurser:

Vårterminens andra halva

Den andra delen av terminen läser du två valbara kurser à 7,5 hp.

 

År 2

Följande gäller läsåret 2016/2017. För 2017/2018 kommer uppdaterad text. Tills vidare se bilden ovan (Höst 2, Vår 2).

Höstterminen

Höstterminens första halva

 • Färdighetskurser om totalt 15 hp

Höstterminens andra halva

Vårterminen

 

Valbara kurser 

Här hittar du fristående kurser på avancerad nivå inom humanistiska fakulteten. 
Humanistiska fakultetens kursutbud

Färdighetskurser

Här hittar du humanistiska fakultetens utbud av färdighetskurser


Utbildningsplan

 HSPTO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -14 (187 Kb)

 HSPPO Utbildningsplan Masterprogram i språkvetenskap ht -15 (188 Kb)

Fler inriktningar vid institutionen

Vi ger även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning: