Program

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot tvåspråkighet, 120 hp (ht -17)

Masterprogram i språkvetenskap kan läsas med inriktning mot tvåspråkighet bland andra. Värdinsitution för programmet är Institutionen för lingvistik. Utbildningen består av obligatoriska kurser som är gemensamma för hela programmet, obligotoriska kurser för huvudområdet samt valbara kurser ur humanistiska fakultetens gemensamma kursutbud.

Fler masterprogram i språkvetenskap

Vid institutionen ger vi även Masterprogram i språkvetenskap, inriktning:

Ansvarig för samtliga inriktningar är Institutionen för lingvistik.

Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.biling.svefler@su.se

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Adress

Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Tatiana Antontchik

Rum: D 434
Tfn: 08-16 19 80
E-post: tatiana.antontchik@biling.su.se

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679
Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se