Förkunskapskrav

Antagen till masterprogrammet i språkvetenskap vis Stockholms universitet eller motsvarande. Minst 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet Tvåspråkighet.
Kursen Vetenskaplighet och forskningsetik, 7,5 hp ska ingå.

 

Schema

 

Kursplan

Kursplan, se utbildningskatalogen: Tvåspråkighet – magisterkurs

 

Litteratur

 Litteratur CT7260 & CT7265 (78 Kb)

 

Betygskriterier

 Betygskriterier CT7265 (91 Kb)