Den tredje terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av tre delkurser:

  1. Teori och metod i andraspråksforskning, 7,5 hp 
  2. Litteraturvetenskapens grunder, 7,5 hp
  3. Självständigt arbete i svenska som andraspråk, 15 hp

Schema

Ht -16 Schema CTL301 hela kursen

  1. Ht -16 Schema CTL301 Dk 1: Teori och metod i andraspråksforskning
  2. Ht -16 Schema CTL301 Dk 2: Litteraturvetenskapens grunder
  3. Ht -16 Schema CTL301 Dk 3: Självständigt arbete i svenska som andraspråk

Vt -17, se CTL302.

 

Kursplan

Kursplan CTL301 (167 Kb)

Vt -17, se CTL301.

 

Litteratur

Litteratur CTL301 (85 Kb)

 

Betygskriterier

Betygskriterier CTL301 (151 Kb)

Vt -17, se CTL302.