• Kurskod: CTL101

Första terminens ämnesstudier i svenska som andraspråk består av fem delkurser:

  1. Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet, 7,5 hp
  2. Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp
  3. Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv, 6 hp
  4. Svenskans struktur i didaktiskt perspektiv, 3 hp
  5. Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling, 6 hp

Schema

Ht -17 Schema CTL101 hela kursen

  1. Ht -17 Dk 1: Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet
  2. Ht -17 Dk 2: Svenskans grammatik i tvärspråkligt perspektiv
  3. Ht -17 Dk 3: Svenskans uttal i tvärspråkligt perspektiv
  4. Ht -17 Dk 4: Svenskans struktur i didaktiskt perspektiv
  5. Ht -17 Dk 5: Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling

 

Kursplan

 Kursplan CTL101 (239 Kb)

 

Litteratur

 Litteratur CTL101 (214 Kb)

 

Betygskriterier

 CTL101 Betygsriterier delkurs 4 (216 Kb)

 Betygskriterier CTL101 (176 Kb) (övriga delkurser)

 

Utbildningsgång 

Institutionen för språkdidakik är din hemvistinstitution. På deras webbplats kan du se vilka kurser du kommer att läsa varje termin under din utbildning. 

Utbildningsgång – gymnasiet/vuxenutbildningen

Utbildningsgång – årskurs 7–9