Våra utbildningar

Vill du studera hos oss?

Vi har samlat information som är intressant för dig som vill studera på institutionen för svenska som flerspråkighet. Observera att du lämnar Centrum för tvåspråkighetsforsknings hemsida när du klickar på länken nedan.

Aktuellt kursutbud

Är du intresserad av att lära dig mer om tvåspråkighet, andraspråksinlärning, språklig och kulturell mångfald, migration och globalisering? Då har du kommit till rätt institution.

Språk, mångfald och arbetsliv: Språkvetenskap för rekrytering, 7,5 hp (vt -17)

I dagens arbetsliv är mångfald ett nyckelbegrepp. Att arbeta med mångfaldsplaner, kravprofiler och rekrytering är flerdimensionellt och komplext. Invandringen har inneburit att den språkliga mångfalden har ökat, och bland utrikes födda personer kan kunskaperna i svenska variera betydligt. Vad innebär detta för arbetslivet? Vilka språkliga förväntningar och krav har vi på arbetssökande och medarbetare?

Studentexpedition/studievägledare tvåspråkighet

Britt Arvidsson

Britt Arvidsson. Foto: Pia Nordin

E-post: studexp.biling.svefler@su.se
Adress

Tfn: 08-16 35 28
Telefontid
Måndag 9–10, 16–17
Tisdag 10–11
Torsdag 9–10

Rum: D 621
Besökstid
Måndag 12.30–13.30, 17–18
Tisdag 12.30–13
Torsdag 10–11

Studentexp./studievägledare Lärarutbildningen i svenska som andraspråk

Studievägledare – vad kan vi hjälpa till med?

Studierektor grundnivå och avancerad nivå

Tatiana Antontchik

Rum: D 434
Tfn: 08-16 19 80
E-post: tatiana.antontchik@biling.su.se

Vikarierar för Carla Jonsson t.o.m. vt -17.

Sök utbildning hos Svefler

Till utbildningskatalogen
Aktivera puff

Studentinflytande

Kontaktperson: Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679, Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se