Kontaktperson

Judith Chrystal
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Rum: D 679
Tfn: 08-16 38 95
E-post: judith.chrystal@su.se


Studentkåren

Länk till Stockholms universitets studentkår. Här hittar du information om kårens arbete med studentinflytande. Du hittar också kontaktinformation till kårens studiebevakare.


Studentrådet SISOFS –  var med och påverka!

Studentrådet är studenternas gemensamma kanal för att diskutera och påverka utbildningen och för att föra fram synpunkter till lärare och institutionsstyrelsen. Det kan röra sig om allt från undervisning och kurslitteratur till jämställdhets- och arbetsmiljöfrågor. Mer information om studentrådet hittar du på institutionens hemsida.

facebook.com/studentradetsisofs