Avhandlingar

Avhandlingar

Här hittar du doktors- och licentiatavhandlingar från Centrum för tvåspråkighetsforskning, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Årtalen i högerkolumnen visar dock det år avhandlingen registrerades i Diva och årtalen är därför blandade där. När du klickar på artikellänken och kommer till DiVA står utgivningsåret där.

I publikationsdatabasen DiVA kan du även själv söka efter publikationer av en specifik forskare.

Doktorsavhandlingar

Monografier, sammanslagningar och dissertations.

Licentiatavhandlingar

Monografier och sammanslagningar.

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.