Publikationer

Student i universitetsbiblioteket

Vad är en publikation?

Publikationer innebär publicerade arbeten skrivna av forskare och lärare vid institutionen. Det kan vara artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter m.m. Vissa publikationer av institutionens forskare kan ingå i kurslitteraturen, t.ex. en artikel, eller en bok eller ett kapitel i en bok.

Enskilda personers publikationer

Förteckning över enskilda personers publikationer finns även på våra personliga hemsidor.

Det är inte alla som har en personlig hemsida, alternativt att personen har slutat eller är avliden. Du kan söka ut dennes publikationer i publikationsdatabasen DiVA.

Stockholms universitets DiVA

DiVA-portalen (Sveriges lärosätens DiVA-portal)

Var hittar jag kurslitteratur?

Vår kurslitteratur finns på respektive kurssida under rubriken "Litteratur" eller "Kursinformation med litteraturförteckning".

Kontakt

Referensbibliotek: Patric Klagsbrun Lebenswerd
lebenswerd@biling.su.se

Arkiv: Ulrika Djärv
ulrika.djarv@su.se

Länk till Stockholms universitetets forskningsdatabas
Puff Stockholms universitetsbibliotek

Registrera i DiVA

Registrera i DiVA
Inloggning krävs.

Anvisningar (SUB)

Institutionens DiVA-administratörer:
Forskning

Studentuppsatser: se Uppsatsarkiv.